שופט עליון בריטי פורש את משנתו השמרנית

"שופטים קיימים כדי להחיל את החוק, האזרחים ונציגיהם כדי לקבוע מהו" - השופט הבריטי ג’ונתן סמפשן תקף בסדרת הרצאות את עליית האקטיביזם על חשבון ההכרעה הפוליטית: "המשפט תופס כוח רב מדי."