הונאת הדמוקרטיה המהותית – חלק א'

דיון מפורט ומעמיק החוזר למושכלות יסוד בנושא המשולש של דמוקרטיה, חוקה וזכויות אדם. המאמר מפרט מדוע ההמצאה הישראלית של "דמוקרטיה מהותית" היא עיוות חמור של הבסיס העקרוני של כל חברה חופשית, ואינה יותר מאשר מנגנון מתוחכם הנועד להפריד בין העם עצמו לבין אמצעי השליטה על גורלו.

שופט עליון בריטי פורש את משנתו השמרנית

"שופטים קיימים כדי להחיל את החוק, האזרחים ונציגיהם כדי לקבוע מהו" - השופט הבריטי ג’ונתן סמפשן תקף בסדרת הרצאות את עליית האקטיביזם על חשבון ההכרעה הפוליטית: "המשפט תופס כוח רב מדי."